Värava automaatika

ruut-1x1Kasutamine
Värava automaatika on ette nähtud nii erakasutuses olevate, kui ka tööstuslike väravate mugavamaks avamiseks ja sulgemiseks, sest puudub vajadus näiteks autost väljumiseks. Värava automaatika on paigaldatav tiib- ja liugväravale. Uuele väravale on otstarbekas samaaegselt tellida ka avamismootorid. Soovi korral saab olemasolevale väravale avamisautomaatika paigaldada ka hiljem. Olenevalt väravaava mõõtmetest ja kasutuse intensiivsusest leiame sobiva avamisautomaatika igale kasutajale.

ruut-1x1Tüübid
Pakume firmade BFT ja FAAC elektromehaanilisi ning elektrohüdraulilisi tiibväravate ja liugväravate avamisautomaatikaid, mis vastavad turvalisuse ja CE-märgistuse nõuetele. Tiibvärava avamisautomaatika koosneb ühest või kahest avamismootorist (olenevalt sellest, mitme väravalehega on tegemist) ja eraldi korpuses olevast kontrollerist. Liugvärava avamisautomaatika on ühe mootoriga ja kontroller paikneb kompaktselt mootori korpuse sees. Liugväravale on vaja täiendavalt paigaldada mootori jaoks hammaslatt, mis võimaldab värava liikumise ühenduses mootori veovõlli hammasrattaga.

ruut-1x1Avamine
Elektrilisi avamisautomaatikaga väravat on võimalik avada ja sulgeda olenevalt kasutuskohast ning vastavalt vajadusesele kaugjuhtimispuldi, nupplüliti, võtmega lüliti, koodluku ja magnetkaardi abil. Ülimalt mugav on võimalus avada nii eramute kui ka tööstuslike väravaid GSM telefoni abil. Näiteks suurema kasutajate hulga korral võimaldab GSM juhtimine värava kasutamise põhjaliku seadistamist vastavalt isikutele, nädalapäevadele, kellaaegadele jne.

Firma FAAC liugvärava avamisautomaatika on väga mugava jalakäija funktsiooniga - väravaposti külge paigaldatud nupplülitile vajutades saab avada väravat ainult 1 meetri ulatuses. Seega ei ole tarvis jalgsi liikujatele eraldi jalgvärava paigaldamist, mis annab olulise rahalise kokkuhoiu. Näiteks kitsa sissesõidutee korral ei pruugi jalgvärava paigaldamine alati ka tehniliselt võimalik olla.

Teatud kellaaegadel toimiva ja ka näiteks ühesuunalise liikluse juhtimiseks on võimalik värava avamine sissesõidutee alla paigaldatud magnetkontuuriga, mis reageerib metallile ja avab värava, kui auto on magnetkontuurile peale sõitnud.

Värava automaatika saab programmeerida isesulguvale režiimile. Ohutuse tagamiseks paigaldatakse väravaavasse mõlemale poole sissesõiduteed infrapunakiirega turvafotosilmad, mis ei võimalda värava sulgemist juhul, kui fotosilmade vahel on mingi taksitus. Täiendavalt juhib tähelepanu ettevaatusele ohulamp, mis vilgub samaaegselt värava liikumisega. Elektrikatkestuse korral on väravad võimalik seadistada käsitsi avamisrežiimile.

Pakume Teile kvaliteetset toodet ja tervikliku lahendust koos konsultatsiooni, objekti kontrollmõõdistamise ja uute toodete paigaldusega.